Onze expertises

Burgerlijke
aansprakelijkheid

Wanneer u als ondernemer, organisatie, professional of particulier wordt geconfronteerd met een schadegeval en/of uw aansprakelijkheid in het gedrang dreigt te komen, is het essentieel te kunnen terugvallen op deskundige bijstand en advies. Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring in dossiers aangaande aansprakelijkheid.

U kan bij ons niet alleen terecht voor geschillen van gemeen recht (fout, nalatigheid, aansprakelijkheid voor derden, …), maar ook voor dossiers van afhandeling lichamelijke schade, voor aansprakelijkheidsdiscussies in bouwzaken, arbeidsongevallen, commerciële schadedossiers, enz. Tevens hebben wij een bijzondere expertise inzake beroepsaansprakelijkheid van een aantal professionals (geneesheer, notaris, architect, aannemer,…) en inzake bestuurdersaansprakelijkheid.

Interventies in geval van tijdelijke of definitieve discontinuïteit van bedrijven en organisaties behoren tenslotte ook tot onze kerncompetenties.

Samengevat klopt u best bij ons aan wanneer u op zoek bent naar gedreven specialisten inzake aansprakelijkheid in de brede zin van het woord.


Strafrechterlijke
verantwoordelijkheid

Strafrecht neemt in onze samenleving een prominente plaats in. Strafrechtelijke verantwoordelijkheid is dan ook een belangrijke bron van aansprakelijkheid. Een (bijzonder) intentie is niet altijd vereist. Ook een ongeval of onzorgvuldigheid kan strafrechtelijke vervolging en een ingrijpend strafonderzoek tot gevolg hebben. De impact hiervan kan heel zwaar zijn, zelfs indien dit niet leidt tot strafrechtelijke verantwoordelijkheid (cf. reputatieschade, verstoring van het normale reilen en zeilen, verlies van inkomsten, enz.). Ook als slachtoffer van een misdrijf kan de schade aanzienlijk oplopen. Die schade zo goed mogelijk hersteld of vergoed krijgen, is essentieel.

Ons kantoor is de ideale partner om u te ondersteunen bij het managen van strafrechtelijke risico’s en het beheren van schadegevallen. Dit kan preventief, door de risico’s in kaart te brengen en uw organisatie erop af te stemmen. Wanneer u in het oog van de storm terecht komt, staan wij u met raad en daad bij vanaf het prille begin (bv. n.a.v. een verhoor bij de politie). Ook slachtoffers geven wij een stem in het strafproces. Ons kantoor verleent bijstand bij alle soorten misdrijven, met een bijzondere focus op deze die zich situeren binnen het verkeersstrafrecht, economisch, fiscaal en sociaal strafrecht, alsook milieustrafrecht.