Vorming belicht: “Strafrechtelijke verantwoordelijkheid op maat van het notariaat.”

© Jacques Vandeuren

Strafrecht is een rechtstak die niet meteen met notarissen wordt geassocieerd. Zij worden er nochtans dagelijks mee geconfronteerd in het kader van specifieke wettelijke verplichtingen waarvan de niet-naleving strafrechtelijk wordt beteugeld, zoals o.a. de (anti-) witwasreglementering, diverse fiscale verplichtingen, enz.

Net zoals in andere takken van het economisch verkeer is strafrecht ook in het notariaat een prominent aanwezig risico. Niet alleen omdat notarissen vervolging riskeren wegens het niet naleven van verplichtingen, maar ook omdat zij als deelnemer dreigen te worden beschouwd bij door derden georganiseerde fraude.

Onder het mom van ‘een verwittigd man is er twee waard’, zal meester Vandeuren tijdens deze vorming de strafrechtelijke valkuilen voor het notariaat op een praktijkgerichte manier in kaart brengen aan de hand van casussen. Hierbij wordt stilgestaan bij enkele specifieke misdrijven en bij de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon of de betrokken notaris, in het bijzonder de strafbare deelneming in al haar facetten.

Deze opleiding, exclusief voor notarissen, notarieel medewerkers en juristen, gaat door te Zwijnaarde
op 22 oktober 2020 van 16.00 tot 19.00 uur en wordt op 12 november 2020 ook online aangeboden.

Voor locatie, prijs en inschrijving, KLIK HIER.

Overzicht >

// Deel dit bericht