Vorming in tijden van Corona: opnames voor het webinar STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID OP MAAT VAN HET NOTARIAAT

© Jacques Vandeuren

Strafrecht is een rechtstak die niet meteen met notarissen wordt geassocieerd. Zij worden er nochtans dagelijks mee geconfronteerd in het kader van specifieke wettelijke verplichtingen waarvan de niet-naleving strafrechtelijk wordt beteugeld, zoals o.a. de (anti-) witwasreglementering, diverse fiscale verplichtingen, enz.

Onder het mom van ‘een verwittigd man is er twee waard’, bracht meester Vandeuren tijdens dit webinar de strafrechtelijke valkuilen voor het notariaat op een praktijkgerichte manier in kaart brengen. Er werd stilgestaan bij enkele specifieke misdrijven en bij de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon of de betrokken notaris, in het bijzonder de strafbare deelneming in al haar facetten.

 

Deze vorming ging door op 12 november 2020
en werd georganiseerd door die Keure.

Overzicht >

// Deel dit bericht